Distances līgums

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes strikepizza.lv īpašnieku SIA „Fronda LV”, alkohola tirdzniecības licences MT 00000010728, vienotais reģistrācijas Nr. 40103239470, juridiskā adrese: Tirgoņu iela 22-7N, Liepāja, LV-3401, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.strikepizza.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.strikepizza.lv  interneta tirdzniecības vietnē. Šis Distances līgums neattiecas uz pirkumiem, ko Pircējs veicis Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā, Peldu ielā 66, Liepājā.

1. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod ēdienus,  alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus (turpmāk Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā saukts Līgums).

2. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā (e-veikalā) www.strikepizza.lv, veicot pasūtījumu. Pircējs apņemas norādīt visu prasīto informāciju: vārdu, uzvārdu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju un nospiežot uz lauka „ielikt grozā“. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas ne vēlāk kā 30 minūšu laikā no pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas brīža informēt Pārdevēju, rakstot e-pastu uz order@strikepizza.lv vai zvanot pa tālruni +371 25-52-8000. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu ievadīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

3. Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar piegādes noteiktajiem tarifiem, pēc pasūtījuma veikšanas telefoniski sazinoties ar Pircēju un informējot par piegādes laiku, kas nedrīkst pārsniegt 3 stundas kopš pasūtījuma veikšanas. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā. Ja Pircēja pasūtījumā ir iekļauti alkoholiskie dzērieni, tad pie pasūtījuma nokomplektēšanas Pircējam būs jāveic vecuma pārbaude, izmantojot e-veikalā pieejamo elektroniskās identificēšanas rīku. Bez vecuma pārbaudes veikšanas pirkumu nebūs iespējams nokomplektēt. 

4. Pasūtījumus, kas nesatur alkoholiskos dzērienus Pircējs var veikt jebkurā dienā un jebkurā diennakts laikā, bet pasūtījumu komplektēšanu un piegādi Pārdevējs veic: pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā, svētdienā no plkst. 12.00 līdz 21.00 un piektdienā, sestdienā no plkst. 12:00 līdz 22:00. Pārdevējs nosūta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

4.1. Klients var veikt pasūtītījumu, kas satur alkoholiskos dzērienus jebkurā diennakts laikā, taču tā piegāde (preces nodošana klientam) var notikt sekojošos laikos: pirmdienā, otrdienā, trešdienā, ceturtdienā, svētdienā no plkst. 12.00 līdz 21.00 un piektdienā, sestdienā no plkst. 12:00 līdz 22:00. Ja kāda iemesla dēļ piegādes laiks iziet ārpus noteiktā atļautā alkohola piegādes laika, tad pasūtījums tiks anulēts un iemaksātā nauda atgriezta likuma un normatīvo aktu noteiktā kārtrībā.

5. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (preces nosaukums un citi būtiski parametri).

6. Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

7. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu order@strikepizza.lv. Pircējs aizpilda un nosūta Pārdevējam atteikuma veidlapas formu, uz iepriekšminēto e-pastu.

7.4. Pircējam ir pienākums saglabāt piegādes dokumentus par Preces saņemšanu

7.5. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

7.6. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja veikalā/noliktavā (Peldu ielā 66, Liepājā) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8. Vidējais piegādes laiks ir līdz 3 stundām un piegāde iespējama tikai Liepājas pilsētas teritorijā. Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien un svētdien no 12:00 līdz 21:00; piektdien un sestdien no 12:00 līdz 22:00. Pēc katra pasāutījuma veikšanas Pārdevējs telefoniski sazinās ar Pircēju, lai precizētu piegādes laiku, kas atkarīgs no konkrētas dienas, stundas, darba apjoma un blakus apstākļiem.

9. Visas cenas ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis) un iekļaujot citus Latvijas Republikas likumdošanā noteiktos maskājamos nodokļus. Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas parakstīt kvīti par Preces saņemšanu.

10. Strike Pizza interneta veikalā www.strikepizza.lv apmaksu par Preci Pircējs veic ar Bankas “Citadele” maksājuma servisa starpniecību, kas nodrošina iespēju norēķināties ar debetkartēm un kredītkartēm (MasterCard un Visa), kā arī izmantojot internetbankas tiešaistes maksājumus (banklink).

11. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

12. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

13. ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKOS DZĒRIENUS IR AIZLIEGTS PĀRDOT, IEGĀDĀTIES UN NODOT NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.